Rekonstrukce hydrantového řadu řízenou mikrotuneláží

Jednou z posledních zajímavých stavebních zakázek byla rekonstrukce nefunkčního hydrantového řadu Dn 100 pomocí bezvýkopové technologie řízené mikrotuneláže. Stávající prasklé litinové potrubí bylo nahrazeno potrubím PE 110 Robust pipe v délce 95 metrů. Vrtáno bylo na jednu startovací a jednu cílovou jámu.

Vše se realizovalo za plného provozu asijské tržnice, což samo o sobě ukazuje na značně omezené prostorové možnosti. Samozřejmostí bylo zatažení signálního vodiče pro budoucí lokalizaci potrubí.